Мета навчальної дисципліни - надати студентам теоретичні та  практичні знання з раціонального використання водних ресурсів та їх охорони.                   У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде

знати:

-     види та характеристики водних ресурсів,

-     види, учасників та вимоги до водогосподарських комплексів

-     прийоми раціонального використання водних ресурсів у різних галузях народного господарства,

-     успішні заходи з охорони водних ресурсів.

 вміти:

-     вибирати джерело водопостачання для конкретних споживачів,

-     розраховувати допустимі обсяги скиду забруднень у водні об’єкти,

-     обчислювати збитки від забруднення водного середовища,

-     розраховувати допустимі концентрації шкідливих речовин при скиді в міську каналізацію.

 


Мета навчальної дисципліни

оволодіння здобувачами вищої освіти базовими знаннями в області ВІМ-технологій, підготовкою BIM моделей до експорту в САПР з подальшими розрахунками.

Мета навчальної дисципліни

підготовка майбутнього бакалавра до вирішення професійних (інженерних) завдань в області розрахунку конструкцій з дерева та композитних матеріалів

Мета  навчальної дисципліни - навчання правилам і порядку обстеження будівельних конструкцій, будівель і споруд, основам ремонту, реконструкції та посилення будівельних конструкцій, розрахунків, конструювання залізобетонних конструкцій будівель та споруд які підлягають реконструкції; набуття практичних навичок з розробки технічного звіту, щодо стану будівлі. Освоїти визначення характеристик матеріалів в будівельних конструкціях; освоїти правила обстеження будівельних конструкцій будівель і споруд; вивчити характерні дефекти і пошкодження залізобетонних конструкцій. Вивчити вимог діючих в Україні нормативних документів – ДБН, ДСТУ та інших в галузі ремонту, реконструкції та посилення будівельних конструкцій, а також науково-технічних джерел

Метою дисципліни є ознайомлення студентів зі спеціальними будівельними конструкці-ями та інженерними спорудами; навчання основам проектування та конструювання спеціаль-них будівельних конструкцій та інженерних споруд

Вибіркова дисципліна для студентів спеціальності "Будівництво та цивільна інженерія", які орієнтовані на поглиблене вивчення властивостейта технологій виробництва бетонів різних видів.