Мета навчальної дисципліни «Етика та естетика» – формування знань студентів про специфічну сутність, головні складові елементи етики та естетики як філософських дисциплін; стратегічною метою дисципліни є формування світоглядних принципів громадянської особистості в області морально-етичних взаємин та різноманітних форм творчої діяльності індивідууму.