Мета навчальної дисципліни

підготовка майбутнього бакалавра до вирішення професійних (інженерних) завдань в області розрахунку конструкцій з дерева та композитних матеріалів