Мета навчальної дисципліни

оволодіння здобувачами вищої освіти базовими знаннями в області ВІМ-технологій, підготовкою BIM моделей до експорту в САПР з подальшими розрахунками.