Метою дисципліни є ознайомлення студентів зі спеціальними будівельними конструкці-ями та інженерними спорудами; навчання основам проектування та конструювання спеціаль-них будівельних конструкцій та інженерних споруд