Мета навчальної дисципліни «Політологія» – формування знань студентів про основи функціонування політичної системи суспільства, її структуру та різних сфер політики, влади, основи державного устрою, основні принципи демократичного політичного режиму. Стратегічною метою є формування громадянськості особистості, яка володіє суспільними знаннями, має свою громадську позицію та вміє аналізувати соціальні явища та процеси.