Мета навчальної дисципліни - надати студентам теоретичні та  практичні знання з раціонального використання водних ресурсів та їх охорони.                   У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде

знати:

-     види та характеристики водних ресурсів,

-     види, учасників та вимоги до водогосподарських комплексів

-     прийоми раціонального використання водних ресурсів у різних галузях народного господарства,

-     успішні заходи з охорони водних ресурсів.

 вміти:

-     вибирати джерело водопостачання для конкретних споживачів,

-     розраховувати допустимі обсяги скиду забруднень у водні об’єкти,

-     обчислювати збитки від забруднення водного середовища,

-     розраховувати допустимі концентрації шкідливих речовин при скиді в міську каналізацію.