Мета навчальної дисципліни «Соціологія» – формування знань студентів про сутність, структуру та головні складові елементи соціальної системи суспільства та основи її функціонування. Стратегічною метою є формування громадянськості особистості, яка володіє суспільними знаннями, має свою громадську позицію та вміє аналізувати соціальні явища і процеси.