Мета  навчальної дисципліни - навчання правилам і порядку обстеження будівельних конструкцій, будівель і споруд, основам ремонту, реконструкції та посилення будівельних конструкцій, розрахунків, конструювання залізобетонних конструкцій будівель та споруд які підлягають реконструкції; набуття практичних навичок з розробки технічного звіту, щодо стану будівлі. Освоїти визначення характеристик матеріалів в будівельних конструкціях; освоїти правила обстеження будівельних конструкцій будівель і споруд; вивчити характерні дефекти і пошкодження залізобетонних конструкцій. Вивчити вимог діючих в Україні нормативних документів – ДБН, ДСТУ та інших в галузі ремонту, реконструкції та посилення будівельних конструкцій, а також науково-технічних джерел