Написання кваліфікаційної роботи бакалавра – завершальний етап навчального процесу, кваліфікаційна робота, яку виконує студент Донбаської національної академії будівництва і архітектури економіко-гуманітарного факультету після засвоєння певного комплексу гуманітарних, наукових, загальноекономічних та професійних дисциплін, проходження переддипломної практики за освітньо-професійною програмою «Економіка в будівництві та житлово-комунального господарства» спеціальності 051 «Економіка».

За сутністю кваліфікаційна робота рівня підготовки «бакалавр» є завершеним самостійним науковим дослідженням з однієї з актуальних проблем, що стосуються галузі економіки та економіки в будівництві та житлово-комунальному господарстві.