Мета викладання дисципліни – формування у студентів мовних і мовленнєвих навичок, які сприятимуть їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального середовища, а також підготовка майбутнього бакалавра до використання іноземної мови за спеціальністю як одного із засобів досягнення успіху в професійній діяльності.

 Метою викладання безпеки життєдіяльності  є формування у студентів компетентності, які сприяють чіткому розумінню небезпечних і шкідливих чинників у ситуаціях, що виникають у середовищі проживання, навчання і праці людини. Навчальна дисципліна спрямована на вивчення змісту, структури і взаємозв’язку життєдіяльності людини із середовищем її перебування, визначення чинників причин і параметрів , що призводять до різного роду небезпек. Підвищення рівня компетентності в розумінні принципів, методів та засобів з охорони праці в Україні та за кордоном