Діяльність гуртка з соціально-економічних проблем сучасності спрямована на поглиблене, творче, аналітичне вивчення суспільно-економічних проблем українського суспільства так і світового співтовариства. Робота студентів спрямована на аналіз та осмислення причин та наслідків соціально-економічних проблем міжнародної спільноти, вдосконалення процесів менеджменту у країні.


Метою функціонування Студентського наукового гуртка «ШПМФ» є: дослідження теоретичних та практичних особливостей менеджменту в сучасних умовах господарювання.  формування компетентності, яка дасть змогу майбутнім менеджерам-керівникам здійснювати управлінську, організаційнометодичну, діагностичну та інноваційну діяльність при управлінні організаціями, підприємствами тощо.