Метою викладання безпеки життєдіяльності  є формування у студентів компетентності, які сприяють чіткому розумінню небезпечних і шкідливих чинників у ситуаціях, що виникають у середовищі проживання, навчання і праці людини. Навчальна дисципліна спрямована на вивчення змісту, структури і взаємозв’язку життєдіяльності людини із середовищем її перебування, визначення чинників причин і параметрів , що призводять до різного роду небезпек. Підвищення рівня компетентності в розумінні принципів, методів та засобів з охорони праці в Україні та за кордоном

Діяльність гуртка з соціально-економічних проблем сучасності спрямована на поглиблене, творче, аналітичне вивчення суспільно-економічних проблем українського суспільства так і світового співтовариства. Робота студентів спрямована на аналіз та осмислення причин та наслідків соціально-економічних проблем міжнародної спільноти, вдосконалення процесів менеджменту у країні.