Економічне обґрунтування інноваційних рішень – дисципліна, яка присвячена оцінюванню сукупності різноманітних технічних та економічних аспектів нової розробки, що дає змогу зробити висновки про економічну, техніко-технологічну обґрунтованість проектних рішень, з’ясувати можливість технічного здійснення нової розробки з прийнятним витратним рівнем. 

Мета дисципліни – формування теоретичних знань і практичних навичок оцінювання ефективності інноваційних рішень, спрямувань науково-технічного прогресу з позицій їх економічної та соціальної цілеспрямованості.