Мета навчальної дисципліни «Стандартизація будівельної діяльності» – сформувати у здобувачів вищої освіти знання та вміння з загальних засад стандартизації в Україні та світі, а також головних питань стандартизації будівельної діяльності в Україні.