Соціологія – це наука про поведінку стадної тварини в людині.

 Олександр Круглов.

Статистика – всё равно что купальник-бикини. То, что она показывает, весьма привлекательно, но куда интересней то, что она скрывает.

 

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

(Библиотека 20-ти тысяч афоризмов)

 
 

Мета: формування знань студентів про сутність, основні складові і основи функціювання соціальної системи суспільства, його структури та різних сфер. Стратегічною метою є формування громадянськості особистості, яка володіє суспільними знаннями, має свою громадську позицію та вміє аналізувати соціальні явища та процеси.

Завдання: оволодіння основними поняттями соціологічної науки, методами знань про суспільство та методологією соціологічних досліджень, набуття навичок соціальної діяльності та поведінки, організованої та свідомої участі у громадському житті на рівні відтворення, та використання в житті та суспільній і професійній діяльності.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: структуру суспільства, основні інститути суспільства, складові соціальних процесів, соціальні відносини, що структурують суб'єктів та об'єктів, основи їх діяльності у різних галузях суспільства;

вміти: оволодіти основними поняттями про суспільство на рівні відтворення та використання в житті, а також суспільній, політичній та професійній практиці; аналізувати суспільні та політичні процеси, самостійно і раціонально робити свій громадський і політичний вибір.